Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 dienen wij ons te houden aan de nieuwe regels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hierin wordt bepaald dat wij onze gasten dienen te informeren over hoe wij omgaan met hun persoonlijke gegevens en dat wij tevens de gast de mogelijkheid dienen te bieden hun gegevens aan te passen en/of te verwijderen voor zover deze voor ons niet noodzakelijk zijn.

Registratie van persoonlijke gegevens
Wij registreren uw persoonlijke gegevens uitsluitend bij het maken van een reservering of het aanvragen van een offerte. In dit geval worden uw gegevens geregistreerd voor het aangaan van een overeenkomst; waardoor wij voldoen aan de voorwaarde voor het registreren van uw persoonlijke gegevens op basis van “contract”.

Voor de verwerking van (internet) reserveringen maken wij gebruik van het systeem van derden.

Voor reserveringen via onze eigen website is een overeenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn; namelijk voor het registreren van uw reservering in ons systeem. Indien u reserveert via externe aanbieders dient u zelf aandacht te schenken aan hun privacybeleid.

​Noodzaak en gebruik aangeleverde gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door de directie van City Hotel Tilburg en worden op geen enkele wijze aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van het gebruik van uw gegevens ten behoeve van de naleving van wettelijke regels en verplichtingen en eventuele invordering van nog te ontvangen gelden.

De volgende gegevens dienen door u aangeleverd te worden voor het maken van een reservering:

  1. Uw naam, adres, postcode, woonplaats, aankomstdatum en vertrekdatum.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor zowel het maken van de reservering als voor het overnachtingsregister. Wij zijn verplicht deze gegevens aan te leveren aan de overheid en deze kunt u als zodanig ook niet laten verwijderen.

  1. Uw telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig, zodat wij u bij mogelijke calamiteiten kunnen waarschuwen.Deze gegevens zullen wij op uw verzoek binnen 24 uur uit ons systeem verwijderen. U kunt dit verzoek indienen bij uw vertrek of op een later tijdstip.

  1. Uw e-mail adres.

Voor het verzenden van bevestigingen en facturen hebben wij uw email adres nodig. Dit e-mail adres gebruiken wij voor correspondentie met u aangaande uw reservering.

Onze accommodatie is voorzien van een video camera; Videobeelden worden uitsluitend door de directie geraadpleegd bij de constatering van mogelijk strafbare feiten; waarbij de beelden in dat geval ook openbaar gemaakt zullen worden. Indien wij geen aanleiding hebben om enige strafbare feiten te onderzoeken, zullen de beelden na 7 dagen automatisch worden gewist.